Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Afløbsrens

Varenummer polarvarenummer2 Kategori

Indeholder: Natriumhydroxid 30,5%

Enheder: 1 ltr.

Sikkerhedsregler: Kode nr. 00-4 (1993)

Fysisk form: Flydende
Farve: Klar
Fysisk form: Lugtfri

Beskrivelse

Afløbsrens bruges til rengøring af tilstoppede afløb. Kan anvendes i badeværelset, køkkenvasken, håndvasken eller andre afløbssteder, der er udsat for tilstopning. Afløbsrensen opløser propper i afløbet og har en forebyggende effekt mod bakterier og dårligt lugt fra afløbet. Der hældes 1⁄2 ltr. afløbsrens i afløbet, lad det virke i ca. 1⁄2 – 1 time og skyl efter med varmt vand. For bedre resultat kan man ca. 2 gange om måneden hælde 1⁄2 ltr. afløbsrens i afløbet.

Alvorlig ætsningsfare.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Indeholder natriumhydroxid. Kommer væsken i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder/etiket.

Yderligere information

Fysisk form

Flydende

Farve

Klar

Lugt

Karakteristisk