Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Eddikesyre 32%

Varenummer polarvarenummer3-1-1 Kategori

Eddikesyre 32%

Enheder:

5 ltr. 2,5 ltr. 1 ltr.

Kode nr.: 5-4 (1993)

Fysisk form: Flydende
Farve: Klar
Fysisk form: Lugtfri

Beskrivelse

Eddikesyre 32% kan bl.a. anvendes til afkalkning af kaffemaskiner eller elkedler. Dette gøres ved at blande 1 del Eddikesyre med 4 dele vand.

Vigtigt: Husk at køre maskinen igennem med vand minimum 3 gange efter afkalkning.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig: Vis etiketten, hvis det er muligt.

Yderligere information

Fysisk form

Flydende

Farve

Klar

Lugt

Lugtfri