Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Grundrens

Varenummer polarvarenummer3-2-1-1-1-1 Kategori

Grundrens

Enheder: 2,5l, 5l

Kode nr. 0-1 (1993)

Fysisk form: Flydende

Beskrivelse

Grundrens bruges ved rengøring af diverse emner før maling, og almindelig rengøring af malede overflader. Fjerner effektivt enhver form for snavs, fedtstoffer, nikotin mm.

Grundrens fortyndes med vand i forholdet 1 del Grundrens til 50 dele vand. Ved olie, sod og lignende anvendes en kraftigere koncentration. Det bedste resultat opnås ved hjælp af en blød skurebørste eller en viskosesvamp. Efter rengøring afskylles med rigeligt vand.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

Yderligere information

Fysisk form

Flydende