Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Husrens 50%

Varenummer polarvarenummer3-2-1-1 Kategori

Husrens 50% – rengøringsmiddel til rensning af huse

Enheder: 1l, 2,5 l

UFI: KTGA-RV2P-J20R-RJYV

CAS-nr. 68424-85-1

EF-nr. 270-325-2

Fysisk form: Flydende
Farve: Gullig
Fysisk form: Mild

Beskrivelse

Husrens fra Polar A/S bruges til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur- og betonflader, træværk, tagplader m.m. inden påføring af maling/træbeskyttelse m.m. Husrens fortyndes i forholdet 1 del Husrens til 20 dele vand og påføres med enten en blød børste eller lavtrykssprøjte. Efter 2-4 dage skylles efter med vand samtidig med at der anvendes en stiv børste. Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug EGNEDE beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

Yderligere information

Fysisk form

Flydende

Farve

Gullig

Lugt

Mild