Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Kalkfjerner

Varenummer polarvarenummer3-2-1-1-2 Kategori

Kalkfjerner – til svært tilkalkede overflader

Enheder: 1l

Kode nr.: 00-4 (1993)

Fysisk form: Flydende
Farve: Rød
Fysisk form: Parfumeret

Beskrivelse

Kalkfjerner fra Polar A/S benyttes ved rengøring af svært tilkalkede overflader i baderum, køkken etc. Kalkfjerner anvendes fortyndet med vand i forholdet 1 del Kalkfjerner til ca. 5-10 dele vand. Kan dog også benyttes ufortyndet, hvis emnerne er meget tilkalkede. Kalkfjerner påføres med en blød børste eller svamp. Lad Kalkfjerner virke i 1-5 min., inden der skylles efter med rigelige mængder vand.

Vigtigt: Kalkfjerner må ikke bruges på emalje eller marmor, da dette vil skade disse. Kalkfjerner må ligeledes ikke benyttes sammen med andre rengøringsprodukter.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægehjælp nødvendig. Vis denne etiket hvis det er muligt.

 

Yderligere information

Fysisk form

Flydende

Farve

Rød

Lugt

Parfumeret