Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Sprinklervæske

Varenummer polarvarenummer3-2 Kategori

Sprinklervæske

Enheder:

CLP (1272/2008): Flam. Liq. 3; H226

Fysisk form: Væske
Farve: Blå
Fysisk form: Citrus

Beskrivelse

Sprinklervæske fra Polar indeholder organiske opløsningsmidler og er effektiv rensning af bilruder mm . Væsken har en blålig farve og en duft af citrus.

Udsættes man gentagende gange for organiske opløsningsmidler, kan det skade centralnervesystemet og de indre organer som f.eks. lever og nyrer.

Yderligere information

Fysisk form

Flydende

Farve

Flere farver

Lugt

Benzin