+45 7545 4870
info@polaras.dk

Afløbsrens

Kemi
Afløbsrens bruges til rengøring af tilstoppede afløb. Der hældes 1⁄2 ltr. Afløbsrens i afløbet, lad det virke i ca. 1⁄2 – 1 time og skyl efter med varmt vand. For bedre resultat kan man ca. 2 gange om måneden hælde 1⁄2 ltr. Afløbsrens i afløbet.

Alvorlig ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Ved indtagelse kontakt omgående læge og vis denne beholder/etiket.

Indeholder:

Natrium hydroxid 30,5%

Pr. nr.:

Under anmeldelse

Enheder:

1 ltr.

Datablad (PDF):

Afløbsrens.pdf

Sikkerhedsregler:

Kode nr. 00-4 (1993)