+45 7545 4870
info@polaras.dk

Husholdningssprit

Afrensning

Husholdningssprit benyttes bl.a. i rengøringen til at fjerne pletter fra kuglepenne, spritpenne, græs etc. Kan også bruges til polering af vinduer, spejle mv. Husholdningssprit kan med fordel benyttes til polering af tin og aluminium ved at blande dette med Wienerkalk. Meget brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt!
Indeholder:

Ethanol

Einecs nr.: 265-151-9

Pr. nr.:

Under anmeldelse

Enheder:

5 ltr. 20 ltr. 1 ltr. 205 ltr.

Datablad (PDF):

Husholdningssprit 93%_v1.4.pdf

Sikkerhedsregel:

Kode nr.: 2-1 (1993)