+45 7545 4870
info@polaras.dk

Husrens

Afrensning

Husrens bruges til at fjerne eller rengøre belægninger og misfarvninger fra mur- og betonfl ader, træværk, tagplader m.m. inden påføring af maling/træbeskyttelse m.m. Husrens fortyndes i forholdet 1 del Husrens til 20 dele vand og påføres med enten en blød børste eller lavtrykssprøjte. Efter 2-4 dage skylles efter med vand samtidig med at der anvendes en stiv børste. Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug EGNEDE beskyttelseshandsker under arbejdet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.
Indeholder:

Benzalkoniumchlorid.

Pr. nr.:

Under anmeldelse

Enheder:

2,5 ltr. 1 ltr.

Datablad (PDF):

Hus-rens_v1.3.pdf

Sikkerhedsregel:

Kode nr.: 00-3 (1993)