+45 7545 4870
info@polaras.dk

Kalkfjerner

Afrensning

Kalkfjerner benyttes ved rengøring af svært tilkalkede overflader i baderum, køkken etc. Kalkfjerner anvendes fortyndet med vand i forholdet 1 del Kalkfjerner til ca. 5-10 dele vand. Kan dog også benyttes ufortyndet, hvis emnerne er meget tilkalkede. Kalkfjerner påføres med en blød børste eller svamp. Lad Kalkfjerner virke i 1-5 min., inden der skylles efter med rigelige mængder vand.

Vigtigt: Kalkfjerner må ikke bruges på emalje eller marmor, da dette vil skade disse. Kalkfjerner må ligeledes ikke benyttes sammen med andre rengøringsprodukter.

Ætsningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ildebefindende er omgående lægehjælp nødvendig. Vis denne etiket hvis det er muligt.

Indeholder:

Fosforsyre (75%) Godkendelse Veterinær- og Fødevaredirektoratet: 3043-72.

Pr. nr.:

Under anmeldelse

Enheder:

1 ltr.

Datablad (PDF):

Kalkfjerner_v1.3.pdf

Sikkerhedsregel:

Kode nr.: 00-4 (1993)