+45 7545 4870
info@polaras.dk

Klorrengøring

Afrensning

Klor Rengøring er et blegende desinficerende rengøringsmiddel, som benyttes til at rengøre samt desinficere køleskabe, køkkengrej, kattebakker, inventar mv. samt i vådrum. Klor Rengøring fortyndes med vand i forholdet 1 del Klor Rengøring til ca. 40 dele vand.

Irriterer øjnene og huden. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kloakafløb. Må ikke blandes med syre. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder.

ADVARSEL:
Må ikke anvendes sammen med andre produkter, da der kan frigives farlige stoffer (chlor).

Indeholder:

15% Natriumhypochlorit.

Enheder:

1 ltr. 5 ltr.

Datablad (PDF):

Klorrengøring_v1.3.pdf