+45 7545 4870
info@polaras.dk

Cabam

Landbrug

Brugsanvisning:
Cabam er et additiv, som kan bruges specielt sammen med glyphosat produkter.
Cabam har ingen ukrudtseffekt i sig selv og kan derfor ikke anvendes alene.

Dosering:
Der tilsættes normalt 4 liter Cabam pr. ha., men under gunstige forhold kan doseringen reduceres til 2 liter Cabam pr. ha.

Opbevaring:
Cabam skal opbevares frostfrit. Frost kan skade dunken og få produktet til at bundfælde.

Bortskaffelse af tom emballage:
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Indeholder:

Ammoniumsulfat 39% opløsning.

Fremstiller: Cab-Dan ApS

 

Datablad (PDF):

PDF icon Cabam.pdf