+45 7545 4870
info@polaras.dk

Citronsyre

Kemi

Afkalkning af opvaskemaskiner
Sæbebeholderen fyldes med Citronsyre og maskinen sættes i gang uden noget i. Man kan dog med fordel vaske matte og tilkalkede glas med, da det vil give dem deres oprindelige udseende tilbage.

Pletfjerning
Pletter efter frugtsaft fjernes ved en blanding af 1 del Citronsyre opløst i 9 dele vand. Pletten gnides forsigtigt med blandingen. Prøv altid først på et ikke synligt sted.

Afrensning af kobber og messing
1 spsk. Citronsyre opløses i ca. 1 ltr. kogende vand. Herefter sættes emnet i blød i 2-5 minutter, og en blød børste bruges til at fjerne eventuelle rester af skidt. Skyl efter med rent vand og tør af.

Irriterer øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Enheder:

1kg

Pr. nr.:

1480596

Datablad (PDF):

Citronsyre pulver_v1.3.pdf

Sikkerhedsregel:

Kode nr.: 00-3 (1993)