Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Miljøbenzin

Miljøbenzin er også kendt som Alkylatbenzin. Det fås til både 2 og 4-taktsmotorer. Benzinen er en miljø- og sundhedstilpasset benzin, som kan erstatte traditionel benzin. Denne benzin har et minimalt indhold af bly, svovl, aromater, benzen og andre skadelige stoffer. Disse stoffer er skadelige for både motor, sundhed og ikke mindst miljøet. Samtidig er miljøbenzin meget stabilt under opbevaring og giver en langt renere forbrænding i sidste ende. Faktisk kan denne type benzin opbevares i flere år, uden at kvaliteten forringes. Samtidig behøver du ikke tømme tanken i løbet af vinteren. Alkylatbenzin har ca. 10 gange længere levetid end almindelig benzin. Alkylatbenzin er dog samtidig en yderst brandfarlig væske og damp, hvorfor det kan være livsfarligt ved indtag og irritere ved hudkontakt. Vær derfor meget opmærksom ved håndtering og brug.

Hvad er forskellen på benzin og alkylatbenzin?

De fleste kan fristes til at tænke, at benzin er benzin. Man hælder det på bilen, motoren starter, og man er på vej videre til sin destination. Helt så simpelt er det dog alligevel ikke. Der er stor forskel på almindelig benzin og alkylatbenzin. Miljøbenzin eller alkylatbenzin, som det også hedder, fremstilles af gasformige kulbrinter fra fossile brændstoffer. Det er dampe eller gasser, der produceres, når olie raffineres. Den specifikke proces kaldes alkylering. Den overskydende gas fra oliedestillationen blandes og danner denne alkylatvæske, som blandes med nogle flere tilsætningsstoffer og til sidst giver brændstof. Dette brændstof bliver langt renere end almindelig benzin. Samtidig har det et minimalt indhold af skadelige kulbrinter. Faktisk er indholdet af kulbrinter reduceret med helt op til 99 % sammenlignet med almindelig benzin. Denne forskel kan især ses, hvis man sammenligner en motor, der kører på almindelig benzin, med en motor der kører på alkylatbenzin. Sidstnævnte vil være langt renere og fri for sod og aflejringer. Det giver en langt bedre og miljørigtig kørsel.

MILJØBENZIN ER SKÅNSOM MOD HELBRED OG MILJØ

Alkylatbenzin har en lav miljøpåvirkning. Dette skyldes den mere effektive og renere forbrænding. Det udvikler mindre røg-, lugt- og sodgener. Det er en fordel for ikke alene motor og forbruger, men i særdeleshed også miljøet. I flere kommuner er det allerede blevet et krav, at deres maskiner skal køre på denne benzintype. Dette gør det for både at tage hensyn til medarbejdernes sundhed og vort allesammens miljø.
Idet denne type miljøbenzin ikke har nogle aromater og olefiner, betyder det samtidig, at de kulbrinter der normalt ville være i benzinen, ikke er det. Dette betyder, at du indånder 90 % færre skadelige stoffer ved eksempelvis at klippe græsplæne eller fælde træer med motorsav sammenlignet med, hvis du gjorde det med et redskab med almindelig benzin på.

POLAR ALKYLATBENZIN

Polar Alkylatbenzin giver en langt renere forbrænding end traditionel benzin. Samtidig udledes der færre skadelige stoffer og motoren stater nemmere selv efter lang tids stilstand. Benzinen kan blandes med almindelig benzin, hvorfor benzintanke ikke behøver tømmes inden du påbegynder brugen af Alkylatbenzin.

Alkylatbenzin til 2-takt motorer kan benyttes til eksempelvis mindre havemaskiner og motorsave.

Alkylatbenzin til 4-takt motorer kan tilsvarende benyttes til eksempelvis plæneklippere, knallerter og bådmotorer.