Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Acetone

Varenummer polarvarenummer3-2-1-2 Kategori

Acetone – opløsningsmiddel

Enheder: 1l, 5 l

CAS-nr.: 67-64-1

Fysisk form: Flydende
Farve: Farveløs
Fysisk form: Karakteristisk

Beskrivelse

Acetone fra Polar A/S er et opløsningsmiddel, der er velegnet til pletfjerning af olie, lim, læbestift, neglelak mm. Anvendes også til rensning af pensler.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH 066)

Yderligere information

Fysisk form

Flydende

Farve

Farveløs

Lugt

Karakteristisk